Safety & Health

0 úrazov bezpečnosti
Vitajte na stránke bezpečnosti pri práci v Mondi SCP

Na tejto stránky môžeže vyhľadať informácie o školeniach, platnosti ID kariet, dokumentácií a iné užitočné informácie.

Oznamy

  • Od 16.3.2020 prebieha školenie kontraktorov v špeciálnom režime kvôli opatreniam, ktoré vznikli na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ako prevencia proti šíreniu koronavírusu.
    Tieto pravidlá sú platné do odvolania!

           Viac informácií nájdete na http://www.safescp.sk/sk/zakladne-informacie

  • Kontraktorom, ktorým školenie končí v období 13.3.2020-30.5.2020 majú platnosť školenia automaticky predĺženú do konca mája 2020.
  • Opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 (Rozhodnutie_HH_SR_karantena_12_03_2020 ) nájdete na nasledovnom linku  http://www.safescp.sk/sk/clanok/40-dokumenty-pre-skolenie-kontraktorov

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Od 01.02.2019 je v platnosti nová príloha D k objednávke (Annex J). Jej aktuálnu verziu si môžete pozrieť v záložke dokumentácia.

 

  • Žiadame všetkých kontraktorov, ktorým skončila platnosť školenia, aby vrátili preukazy a to buď na hlavnom vstupe M SCP alebo ich odoslali  poštou na adresu M SCP.  V opačnom prípade budeme nútení uplatniť sankciu za nevrátenie IDK - 30€ .

 

Mondi SCP a.s., Vrátnica, Tatranská Cesta 3
034 17 Ružomberok, Tel: +421 44 436 1111, Fax: +421 44 436 3824
copyright © 2012, Mondi SCP