Logo Mondi SCP

Safety & Health

0 úrazov bezpečnosti

Na tejto stránky môžeže vyhľadať informácie o školeniach, platnosti ID kariet, dokumentácií a iné užitočné informácie.

Základné informácie

Postup popísaný nižšie je platný od 1.7.2021:

Na školenie je potrebné prihlásiť sa!

Postup na prihlásenie nájdete na www.sefescp.sk v časti Na stiahnutie/Postup registrácie a prihlásenia na školenie

Dostavte sa na školenie skôr o 15 minút kvoli registrácii, školenie začína presne o 7:00.

MIESTO ŠKOLENIA:

Školiaca miestnosť - učebňa č.7

Adresa: Mondi SCP,a.s.,Tatranská cesta 3, 034 01, Ružomberok

150m západne od Novej administratívnej budovy je v plote bránička, ktorou sa priamo z parkoviska dostanete do školiacej miestnosti.

Mapa        GPS: 49˚ 4' 41'' N - 19˚ 18' 59'' E 

TERMÍNY ŠKOLENÍ:

Školenie v Slovenskom jazyku:

Školenie kontraktorov sa vykonáva pondelok až štvrtok cez pracovné dni o 7:00. Piatky sa školenie nevykonáva.

V havarijných prípadoch je možné po dohode s Riaditeľom bezpečnosti pri práci Mondi SCP určiť iný termín.

Časový program školenia:

6,45-7,00 Registrácia na školenie
7,00-8,00 Školenie prvá časť (všetci pracovníci)
8,00-9,00 Školenie druhá časť (vedúci pracovných skupín) - kontraktor, ktorý riadi, kotroluje práce a zabezpečuje vypísanie hodnotenia rizika a povolenia na prácu

Celková dĺžka školenia sa môže skrátiť v závislosti od počtu zúčastnených

Školenie v anglickom jazyku:

V prípade, že účastník školenia nerozumie dobre po anglicky, je nutné prísť s vlastným tlmočníkom

Požiadavku na školenie a  Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a jeho dodávateľov poslať na vašu kontaktnú osobu z Mondi SCP, ktorá zabezpečí školenie.

DOKLADY POTREBNÉ KU ŠKOLENIU:

Ak ešte nikdy nebola ID karta vystavená - Občiansky preukaz a riadne vyplnená posledná strana prílohy J k objednávke - Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a jeho dodávateľov

Ak ID kartu vrátil a žiada opätovné vydanie: Občiansky preukaz a riadne vyplnená posledná strana prílohy J k objednávke - Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a jeho dodávateľov(V zozname označiť "X" v prvom stĺpci žiadosť o opätovné vydanie)

Ak má ID kartu pri sebe postačuje doniesť ešte občiansky preukaz

 

OPÄTOVNÉ VYDANIE VRÁTENÝCH IDENTIFIKAČNÝCH KARIET (IDK)

Dokumentácia pre vydanie IDK:
Vyplnená posledná strana prílohy J Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a jeho dodávateľov

Vydanie pre jednotlivcov:
Vydanie sa vykonáva v pracovných dňoch pondelok – štvrtok od 6,45-6,55 v školiacom stredisku.

Vydanie väčšieho množstva IDK:
Žiadosť o vydanie  je potrebné zaslať na peter.smida@mondigroup.com  v predstihu 3 dní. Do mailu priložte sken vyplnenej poslednej strany prílohy J Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a jeho dodávateľov

 

 

Postup ako absolvovať školenie a získať ID kartu kontraktora resp. predĺžiť platnosť školenia platný do 30.6.2021:
 1. Dodávateľ si určí osobu, ktorá zabezpečí preškolenie svojich pracovníkov s materiálmi, ktoré sú dostupné na 
http://www.safescp.sk/sk/clanok/40-dokumenty-pre-skolenie-kontraktorov .
     a. Školenie výkonného pracovníka obsahuje nasledovné dokumenty:
           - 01 Pravidlá BOZP Mondi SCP – Účastník školenia si prečíta priložený text
           - 02 Protokol o overení vedomostí zamestnancov dodávateľských firiem – Vyplní účastník školenia podľa testových otázok
           - 03 Test pre výkonného pracovníka – Testové otázky
           - 04 Záznam z informovania kontraktorov – Určená osoba vypíše prezenčnú listinu a účastníci školenia ju podpíšu
    b. Školenie vedúceho pracovnej skupiny nasleduje po oboznámení sa s dokumentami  pre školenie výkonného pracovníka a obsahuje:
          - 05 Pravidlá BOZP  pre vedúceho pracovnej skupiny - Účastník školenia si preštuduje priloženú prezentáciu
          - 06 Protokol o overení vedomostí zamestnancov dodávateľských firiem –Vedúci pracovnej skupiny – Vyplní účastník školenia podľa testových otázok
          - 07 Test pre vedúceho pracovnej skupiny“ Testové otázky
          - 04 Záznam z informovania kontraktorov“ – Určená osoba doplní do prezenčnej listiny z prvej časti školenia pred meno účastníka do stĺpca titul text „VPS“

V prípade nejasností a otázok na školení môžete kontaktovať konzultanta z mondi SCP mailom peter.smida@mondigroup.com

2. Dodávateľ zabezpečí, aby bol každý pracovník podpísaný v prezenčnej listine  „04 Záznam z informovania kontraktorov“


3. Dodávateľ zabezpečí vyplnenie poslednej strany annexu J „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a jeho dodávateľov“, vid príklad v prílohe č. 1 umiestných na 
http://www.safescp.sk/sk/clanok/7-zoznam-zamestnancov-zhotovitela-a-jeho-dodavatelov u nových pracovníkov a pri opäatovnom vydaní vrátenej ID karty.


4. Po vyplnení všetkých tlačív (Záznam z informovania kontraktorov, zoznam zamestnancov zhotoviteľa a jeho dodávateľov, protokoly o overení vedomostí zamestnancov dodávateľských firiem z oboch častí školenia) ich skeny určená osoba dodávateľa zašle na email 
peter.smida@mondigroup.com. Aby sme predišli obštrukciám pri vydávaní ID kariet prosím skontrolujte si splnenie našich požiadaviek uvedených v "Kontrolnom list pre školenie kontraktorov a vydanie IDK" na naslesdovnom linku http://www.safescp.sk/sk/clanok/40-dokumenty-pre-skolenie-kontraktorov

 


5. Po prijatí a kontrole všetkých potrebných dokumentov budú v pracovných dňoch do 24 hodín pripravené ID karty pracovníkov o čom budete informovaný emailom.


6. Určená osoba dodávateľa prevezme za skupinu ID karty všetkých pracovníkov v školiacom stredisku o čase 7:30- 8:00.

 

Adresa: Mondi SCP,a.s.,Tatranská cesta 3, 034 01, Ružomberok,
150m západne od Novej administratívnej budovy je v plote bránička, ktorou sa priamo z parkoviska dostanete do školiacej miestnosti.

GPS: 49˚ 4' 41'' N - 19˚ 18' 59'' E


7. Platnosť tohto typu školenia je obmedzená na 4 mesiace (doba platnosti tohto typu školenia sa môže predĺžiť podľa stavu, ktorý bude pretrvávať na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky). Informácie budú zverejnené na 
http://www.safescp.sk/sk/uvodna-stranka

  

Mondi SCP a.s., Vrátnica, Tatranská Cesta 3
034 17 Ružomberok, Tel: +421 44 436 1111, Fax: +421 44 436 3824
copyright © 2012, Mondi SCP